6x6 punto de encontro Proxecto de residencias de creación artística multidisciplinar desenvolto en O Verbum, Casa das Palabras (Vigo, Pontevedra); 1º edición ano 2009, 2º edición ano 2010, 3ª edición ano 2011.

2012.- Verde a tempo completo

2010.- Alicia & Alicia.de Paula Carballeira a proposito de Lewis Carroll

2010.- Nin contigo nin sen ti, Creacion colectiva

2009.- Sr. Mundo, digamé? (público infantil de 3 a 9 años) Sobre poemas de Paula
Carballeira

2009.- Des-memoria-2, creación colectiva revisada por Santi Cortegoso.

2008.- Crónicas de días enteiros, de noites enteiras de Xavier Durriger.

2007.- Castronós; o baile a partires de Castronós de Xavier Picallo.

2007.- Memoria Agochada 03 (para calle)

2006.- Menú Vexetal, dame verde , de Paula Carballeira

2006.- Poéticamente Aquí?, Agora?

2005.- Tio Vania de Chejov

2005.- Os homes só contan ate tres de Antón Lopo

 

Achega de máis información dalgúns dos nosos proxectos: