Verdes son as paisaxes que non coñezo.

Verdes son as árbores ás que non chego.

Verdes son os ollos dos gatos negros.

Verde é a cor do misterio. (P. Carballeira)