Espectáculo que indaga na dificultade do ser humano para autoxestionar os seus propios sentimentos

A MEMORIA RELACIONADA COS SENTIMENTOS.

OS OBXECTOS COMA TESTEMUÑA DA EMOCIONALIDADE.

A BUSCA DUNHA GUÍA, DUN MAPA DE EMOCIÓNS.

A DIFÍCIL TAREFA DA COMUNICACIÓN DOS PROPIOS SENTIMENTOS.

A CEGUEIRA AUTOINFRINXIDA.